رئیس واحد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نام و نام خانوادگی:علیرضا امیرتیموری

آدرس پست الکترونیکی:

 teimoori[at]guilan.ac.ir, aamirteimoori[at]gmail.com, ateimoori[at]iaurasht.ac.ir   

 

 

اطلاعات تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

مرتبه علمی:استاد

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

وب سایت ریاست واحد رشت