رئیس واحد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

          دکتر محمد دوستار

           دکتری  تخصصی مدیریت 

            گرایش رفتار سازمانی

 

 

جهت ارتباط مستقیم با ریاست اینجا کلیک کنید

    

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۹