دفتر ریاست

شرح وظایف دفتر ریاست

      این دفتر مسئولیت تنظیم برنامه های ریاست واحد رشت را با ابلاغ و نظر مستقیم رئیس واحد بر عهده دارد. دانشجویان می توانند برای ارتباط با بالاترین مقام اجرایی این واحد دانشگاهی به ساختمان مرکزی که در مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) قرار دارد مراجعه نموده و با شماره تلفن   ۳۳۴۲۳۳۰۸  و شماره تلفن مستقیم ۳۳۴۴۷۰۵۵ تماس حاصل نمایند.

 

دیدار با ریاست محترم دانشگاه 

شنبه ها: ۱۰ تا ۱۲ ویژه دانشجویان
 
دوشنبه ها: ۹ تا ۱۲ ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی

دوشنبه ها: ۱۵ تا ۱۶ ویژه کارکنان و اساتید سما

 

اطلاعات پرسنل:

نام و نام خانوادگی: محمد افروزان
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس
پست سازمانی: مدیر حوزه ریاست

اطلاعات تماس: 
آدرس: رشت- دروازه لاکان- مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)-تلفن ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸  

                                    
                  

نام و نام خانوادگی: احمد جلیلی

آخرین مدرک تحصیلی:  دیپلم
پست سازمانی: متصدی دفتر ریاست
اطلاعات تماس: 
آدرس: رشت- دروازه لاکان- مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)-تلفن ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸