دفتر ریاست

شرح وظایف دفتر ریاست

      این دفتر مسئولیت تنظیم برنامه های ریاست واحد رشت را با ابلاغ و نظر مستقیم رئیس واحد بر عهده دارد. دانشجویان می توانند برای ارتباط با بالاترین مقام اجرایی این واحد دانشگاهی به ساختمان مرکزی که در مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) قرار دارد مراجعه نموده و با شماره تلفن   ۳۳۴۲۳۳۰۸  و شماره تلفن مستقیم ۳۳۴۴۷۰۵۵ تماس حاصل نمایند.

 

دیدار با ریاست محترم دانشگاه 

 
سه شنبه ها: ۹ تا ۱۲ ویژه داننشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی

لازم به ذکر است در صورت برگزاری جلسات ضروری و یا ماموریت های پیش بینی نشده در ساعات یاد شده ، ملاقات تعیین شده به هفته آینده موکول خواهد شد.
 

 

اطلاعات پرسنل:

نام و نام خانوادگی: محمد افروزان
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس
پست سازمانی: مدیر حوزه ریاست

اطلاعات تماس: 
آدرس: رشت- دروازه لاکان- مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)-تلفن ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸  

                                    
                  

نام و نام خانوادگی: احمد جلیلی

آخرین مدرک تحصیلی:  دیپلم
پست سازمانی: متصدی دفتر ریاست
اطلاعات تماس: 
آدرس: رشت- دروازه لاکان- مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)-تلفن ۰۱۳۳۳۴۲۳۳۰۸

 

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۹