حقوقی

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (اموراداری)

نام و نام خانوادگی: علی غفوری

شرح وظایف: رئیس دفتر حقوقی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۳۰

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

نام حوزه: معاونت اداری و مالی (اموراداری)

نام و نام خانوادگی: حسین یکتاپور

شرح وظایف: کارشناس دفتر حقوقی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۸۶

سوابق اجرایی: کارشناس حقوقی واحد، عضو کمیته انضباطی کارکنان و دانشجویان، رئیس اداره کارگزینی

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۶