تجهیزات رایانه ای و سخت افزار

نام و نام خانوادگی : سید حسین باقری

سمت : کارشناس سخت افزار    

شماره تماس : ۴-۳۳۴۲۲۱۵۳ داخلی: ۱۱۶۷

سوابق تحصیلی :

      کارشناسی مهندسی تکنولوژی کامپیوتر– نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن - شفت

شرح وظایف :

  • راه اندازی ، تعمیر، نگهداری  ، پشتیبانی  و ارتقاء کلیه سیستمهای کامپیوتر ، چاپگر و..... در سطح واحد.
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۵