تجهیزات رایانه ای و سخت افزار

نام و نام خانوادگی : 

سمت : 

شماره تماس : 

سوابق تحصیلی :

     

شرح وظایف :

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸